Qui som?

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes la formem, amb caràcter voluntari, totes les famílies de l’escola i és gestionada per la Junta de l’AMPA.
 
La Junta Directiva és un subconjunt de pares i mares que volen participar més activament en les qüestions que tracta i en les decisions que pren l’AMPA. Es reuneix tant per anar fent el seguiment de les activitats que organitza i de les seves comissions, com per tractar els temes d’escola que són d’interès per part dels pares i mares.
L’òrgan executiu de la Junta està format pel President, el Sots-president, el Secretari, el Tresorer i els Vocals, els quals són elegits democràticament per l’Assemblea cada quatre anys si no hi ha modificacions.
La Junta es reuneix un cop al mes a 2/4 de 10 del vespre, a l’escola i és oberta a la participació de tots els pares i mares.
 

Actualment els membres de la junta són:

  • Presidenta: Àngels Fabré
  • Sots-presidenta: Montse Casellas
  • Secretària: Núria Plans
  • Tresorers: Jaume Miralpeix, Núria López, Raquel Arias
  • Vocals: Laura Funes, Marià Zapater, Maria Garcia-Talavera, Anna Vilardell,  Laura Solà, Iolanda Larrubia, Mireia Munmany, Bea Escarrà

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; està constituïda per tots els pares i mares de l’AMPA. Es reuneix un cop durant el curs en sessió ordinària per a revisar l´estat de comptes, el funcionament de les diverses activitats de l’AMPA i tractar els temes que afectin a la comunitat educativa. Sempre que es consideri convenient, l’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari.

L’AMPA intenta sempre oferir els serveis més adequats a les necessitats de cada moment. Per tal d’optimitzar recursos i distribuir la feina, s’organitza en diferents grups de treball, les Comissions:

Comissió de menjador i acollida matinal (mixta escola-AMPA):
– Laura Solà
– Marc Pérez
– Mònica Baró

Comissió de llibres (socialització de llibres a primària):
– Marià Zapater
Maria Costa 
– Isabel Rosique
– Montse González
– Mireia Gurri

Comissió d’escola de pares:
– Lidia Arimany

Comissió web:
– Laura Funes
– 
David Vila
– Àngel
– Marc Muntadas

Comissió de festes:
– Maria Garcia-Talavera
Ariadna Soler
– Lidia Puig
– Mariona Conde
– Gemma Tobajas
– Dolça Albert

Comissió d’extraescolars: 
Laura Funes
 Anna Vilardell
– Mireia Munmany
– Alexandra Solà
– Maria Garcia-Talavera
– Salvi Pujadas

Comissió mitges hores:
– Jaume Miralpeix
–  Iolanda Larrubia
– Anna Guasch
– Anna Codina
– Eva Ballús

Comissió de biblioteca (mixta escola-AMPA):
– 
Ester Muntané
– Roser Bisbal
– Teresa Estrada

Comissió econòmica:
– Núria Plans
– 
Jaume Miralpeix

Comissió de protecció de dades:
Marià Zapater
 Irene Cano
– Marta Mumbrú
– Carme Miralpeix

Comissió taula de Convivència (mixta escola-AMPA):
– Laura Solà
– Ivette Clapès
– Berta Arévalo

Comissió de comunicació i xarxes socials:
– Àngels Fabré
– Lidia Puig
– Ariadna Soler

Borsa de voluntaris:
– Bea Escarrà
– 
Laura Aumatell

Borsa de mobilitat:
– Bea Escarrà
– 
Laura Aumatell
– Mariona Conde
– Meritxell Armengou
– Dolça Albert
– Carina

Totes les comissions estan unides entre sí per ajudar a desenvolupar els seus propòsits; sempre, pensant en el bé dels nostres fills i filles, juntament amb l’escola. I és evident que sempre calen mans per fer feina i gent disposada a treballar i a aportar idees per continuar contribuint a que l’escola tingui les mancances mínimes. Podeu formar part de la comissió que més us interessi, ja sigui activament o aportant-hi idees puntuals. Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres.
 

ampa@pinediques.com