Qui som?

EN LES PROPERES SETMANES HAURÀ CANVIS  A LA JUNTA DE L’AMPA, I ES NECESSITA GENT QUE HI VULGUI COL·LABORAR.
DELS 10 MEMBRES QUE HI HA EN EL SEGÜENT LLISTAT, MARXEN 3 PERSONES. 
ALGUNS DELS QUE ESTAN A COMISSIONS POSSIBLEMENT PASSARAN A LA JUNTA, PERÒ FALTA RENOVAR MOLTS LLOCS, TANT A JUNTA COM A COMISSIONS. AMB ELS QUE SOM ÉS INSOSTENIBLE.
ESTEU DISPOSATS/DES A CÓRRER EL RISC QUE DESAPAREGUI?
 
 
L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes la formem, amb caràcter voluntari, totes les famílies de l’escola i és gestionada per la Junta de l’AMPA.
 
La Junta Directiva és un subconjunt de pares i mares que volen participar més activament en les qüestions que tracta i en les decisions que pren l’AMPA. Es reuneix tant per anar fent el seguiment de les activitats que organitza i de les seves comissions, com per tractar els temes d’escola que són d’interès per part dels pares i mares.
L’òrgan executiu de la Junta està format pel President, el Sots-president, el Secretari, el Tresorer i els Vocals, els quals són elegits democràticament per l’Assemblea cada quatre anys si no hi ha modificacions. La Junta es reuneix un cop al mes a 2/4 de 10 del vespre, a l’escola i és oberta a la participació de tots els pares i mares.
 

Actualment els membres de la junta són:

 • Anna Maideu: Presidenta
 • Marta Casado:  Sots-presidenta
 • Núria Plans:  Secretària
 • Jaume Miralpeix: Tresorer
 • Susana Ginés
 • Anna Vilardell
 • Àngels Fabré
 • Laura Funes
 • Marià Zapater
 • Maria Garcia-Talavera

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; està constituïda per tots els pares i mares de l’AMPA. Es reuneix un cop durant el curs en sessió ordinària per a revisar l´estat de comptes, el funcionament de les diverses activitats de l’AMPA i tractar els temes que afectin a la comunitat educativa. Sempre que es consideri convenient, l’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari.

L’AMPA intenta sempre oferir els serveis més adequats a les necessitats de cada moment. Per tal d’optimitzar recursos i distribuir la feina, s’organitza en diferents grups de treball; les Comissions:

Comissió de menjador i acollida matinal (mixta escola-AMPA)

 • Susana Ginés
 • Mònica Baró
 • Laura Funes

Comissió de llibres

 • Marià Zapater
 • Enedina Jimenez
 • Isabel Rosique

Comissió d’escola de pares

 • Lidia Arimany

Comissió web

 • Marta Casado
 • Laura Funes
 • David Vila
 • Angel

Comissió de festes

 • Maria Garcia-Talavera
 • Gemma Tobajas
 • Dolça Albert
 • Lídia Puig
 • Ariadna Soler
 • Irene Cano

Comissió d’extraescolars

 • Anna Vilardell
 • Laura Funes
 • Àngels Fabré
 • Maria Garcia-Talavera
 • Irene Cano
 • Salvi Pujadas

Comissió mitges hores

 • Iolanda Larrubia
 • Anna Guasch

Comissió de biblioteca (mixta escola-AMPA)

 • Ester Muntané
 • Roser Bisbal
 • Teresa Estrada

Comissió econòmica

 • Núria Plans
 • Jaume Miralpeix

Comissió de protecció de dades

 • Anna Maideu
 • Marta Casado
 • Carme Miralpeix

Comissió taula de Convivència (mixta escola-AMPA)

 • Anna Vilardell
 • Anna Maideu
 • Laura

Comissió de difusió i comunicació

 • Lidia Puig
 • Ariadna Soler

Borsa de voluntaris:

 • Marta Casado
 • Anna Maideu
Totes les comissions estan unides entre sí per ajudar a desenvolupar els seus propòsits; sempre, pensant en el bé dels nostres fills i filles, juntament amb l’escola. I és evident que sempre calen mans per fer feina i gent disposada a treballar i a aportar idees per continuar contribuint a que l’escola tingui les mancances mínimes. Podeu formar part de la comissió que més us interessi, ja sigui activament o aportant-hi idees puntuals. Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres.
 

ampa@pinediques.com

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Les Pinediques