Què Fem?

Representar al col·lectiu de pares i mares davant de l’escola i les administracions.

  • Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.
  • Participar en la presa de decisions i en el govern de l’escola.
  • Promoure activitats extracurriculars per als alumnes.
  • Proporcionar serveis i descomptes en material escolar a les famílies.
  • Contractar i supervisar empreses de serveis externs per portar a terme les activitats complementàries.
  • Promocionar activitats culturals, educatives i de lleure.
  • Proporcionar a l’escola serveis i material per tal de millorar el seu funcionament.

Aquí podeu consultar les actes de les reunions de la Junta:

CURS 16/17

REUNIÓ DE LA JUNTA MARÇ 2017

REUNIÓ DE LA JUNTA ABRIL 2017

REUNIÓ DE LA JUNTA MAIG 2017

REUNIÓ DE LA JUNTA JUNY 2017

CURS 17/18

REUNIÓ DE LA JUNTA SETEMBRE 2017

REUNIÓ DE LA JUNTA OCTUBRE 2017

CURS 18/19

REUNIÓ DE LA JUNTA OCTUBRE 2018

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Les Pinediques