Què Fem?

Representar al col·lectiu de pares i mares davant de l'escola i les administracions.

  • Administrar i gestionar els recursos que aporten els associats.
  • Participar en la presa de decisions i en el govern de l'escola.
  • Promoure activitats extracurriculars per als alumnes.
  • Proporcionar serveis i descomptes en material escolar a les famílies.
  • Contractar i supervisar empreses de serveis externs per portar a terme les activitats complementàries.
  • Promocionar activitats culturals, educatives i de lleure.
  • Proporcionar a l'escola serveis i material per tal de millorar el seu funcionament.