Socialització de llibres

Objectius:

  • Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text.
  • Fomentar la responsabilitat i el respecte als llibres.
  • Fomentar els valors de solidaritat, la capacitat de compartir i la cultura del reciclatge.

Descripció de l'activitat:

El projecte de socialització va ser una iniciativa de l'AFA que de seguida va comptar amb el suport de l’escola.

Va dirigit a tots els i les alumnes de primària (de 1r a 6è), i en l’actualitat totes les famílies amb fills i filles en aquests cursos s’hi han acollit.

La durabilitat d’un llibre de text és de quatre anys mínim, els llibres van passant d’un alumne a un altre fins que aquest queda, o bé obsolet o està malmés.  En aquest últim cas si el llibre ha estat entregat en bones condicions i retorna malament, se n’haurà de fer responsable la família, abonant l'import del llibre.

En aquest projecte, amb la quota de 40€ que paga cada familia, cada any es compren els quaderns d’activitats (on els alumnes han d'escriure) i els llibres que s’han de canviar.