Socialització de llibres

Objectius:

  • Reduir la despesa familiar en concepte de llibres de text.
  • Fomentar la responsabilitat i el respecte als llibres.
  • Fomentar els valors de solidaritat, la capacitat de compartir i la cultura del reciclatge.

Descripció de l'activitat:

El projecte de socialització va ser una iniciativa de l’AMPA  que de seguida va comptar amb el suport de l’escola.

Va dirigit a tots els nens de primària, en l’actualitat totes les famílies amb nens en aquests cursos s’hi han acollit.

La durabilitat d’un llibre de text és de quatre anys mínim, els llibres van passant d’alumne a un altre fins que aquest queda, o bé obsolet o està amb malmés.  En aquest últim cas si el llibre ha estat entregat en bones condicions i retorna malament, se n’haurà de fer responsable la família.

Amb aquest projecte, cada any es compren els quaderns d’activitats i els llibres que s’han de canviar.