Quota

QUOTA ANUAL DE L'AMPA

  • Curs 2020/2021 - 40 euros per família i any

Us recordem que per gaudir de les activitats que organitza i gestiona l’AMPA, tals com les activitats extraescolars, el servei d’acollida matinal, servei de mitges hores, el menjador, i moltes altres activitats durant l'any, heu de pagar aquesta quota.

El pagament de la quota es farà al número IBAN de l'AMPA (a baix indicat) per transferència bancària en el cas dels nens i nenes d'educació infantil, i pels de primària es cobrarà conjuntament amb els llibres.

El número de compte bancari de l'AMPA on fer l'ingrés és a l'entitat bancària BBVA:

   ES15 0182 1674 1102 0177 6166

A l'apartat "concepte" caldrà especificar els cognoms de la familia i curs/os dels infants.

Recordeu que és una quota anual i per família.