Quotes AFA

QUOTES ANUALS DE L'AFA CURS 2022-2023:

  • Quota soci AFA - 40 euros per família i any
  • Quota llibres - 60€ per alumne de primària
  • Quota mitges hores - 20€ per alumne de primària

Us recordem que per gaudir de les activitats que organitza i gestiona l'AFA, tals com les activitats extraescolars, el servei d’acollida matinal, servei de mitges hores, el menjador, i moltes altres activitats durant l'any, heu de pagar la quota de soci.
En cas de tenir algun fill/a a primària, a la quota se li han d'afegir la quota de llibres i mitges hores.

Per exemple, 

  • una família amb 1 fill a infantil són 40€
  • una família amb 1 fill a primària són 40+60+20€
  • si són 2 germans (infantil i primària), són 40+60+20€
  • si són 2 germans (els dos a primària), són 40+60+60+20+20€
  • etc. 

El número de compte bancari de l'AFA on fer l'ingrés és a l'entitat bancària BBVA:

   ES15 0182 1674 1102 0177 6166

La fòrmula de pagament és per transferència única amb la suma de les quotes posant com a concepte cognoms alumne/s + curs/cursos

Per exemple; Pol Garcia Vila, P3, o bé Pol i Maria Garcia Vila, P3 i 2n, o bé Pol, Maria i Aina Garcia Vila, P3, 2n i 4t.

A continuació us adjuntem la carta de presentació de l'AFA que s'ha fet arribar a les famílies i a les famílies nouvingudes on podreu trobar tota la informació relacionada.