Documents

Us podeu posar en contacte amb nosaltres i us farem arribar
qualsevol document, mitjançant el correu: afa@pinediques.com

Aquí podeu trobar alguns dels documents d'ús més freqüent.
Recordeu que necessitem la documentació original si l'heu signat a mà; la podeu entregar al vostre tutor/a el primer dia de curs.

Documentació obligatòria a entregar per formar part de l'AFA;
Full inscripció AFA
Full drets d'imatge AFA

Si el vostre fill/a fa alguna activitat extraescolar i algú que no sigui el pare o mare va a recollir-lo/a, o bé l'autoritzeu perque pugui marxar sol/a, heu de signar el següent document i entregar-lo al monitor/a de l'activitat el primer dia de l'activitat. Cal signar i entregar aquest document a totes les activitats que realitzi l'alumne.

Autorització sortida extraescolars
Autorització sortida casal jornada intensiva

Protocol incidències act. extraescolars 2020-21

Per fer ús del SERVEI MATINAL (comença a les 7:45 del matí) heu de portar en paper el següent full d'inscripció el primer dia que es faci ús del servei i entregar-ho a la monitora.

Inscripció bus a peu curs 21-22