Menjador

La Comissió de Menjador és responsable també del Servei d’Acollida Matinal.

Les tasques que actualment fa la Comissió de Menjador de l’AMPA són;
– acompanyar en la gestió de queixes i dubtes relacionats amb el menjador i l’estona de descans de P3
– vetllar perquè es compleixi el Pla de Menjador
– interès pels menús mensuals i per les activitats proposades pel migdia
– facilitar la comunicació entre les families i la coordinadora de menjador
– col·laborar i donar suport en el projecte d’acollida matinal (adquirint materials i jocs pels infants…)
– proposar canvis o millores si s’escau, en el servei de menjador
– representar als pares i mares en les reunions sobre el menjador i l’acollida matinal

Durant el curs 2019-2020, es feien una mitjana de 330 menús diaris que se servien entre els dos edificis (infantil i primària).
Aquests menús s’elaboren a la cuina de l’edifici de primària.

També volem informar-vos que en cas d’haver cap incidència que les families hagin de saber sobre els seus fills/es en horari de menjador, se’ls transmetrà a través del tutor/a de l’infant en qüestió. Per qualsevol dubte, podeu contactar amb la Saray (podeu trobar el seu telèfon més avall).

Properament ens faran arribar un document elaborat per la empresa 7iTria en el que ens informaran de les condicions noves que hagi per aquest curs 2020-2021.
En principi, els preus dels menús es mantindran igual que l’any passat.
Les inscripcions al Servei de Menjador i més informació podreu trobar-les a la seva pàgina web http://www.7itria.cat

El servei de menjador que s’ofereix a l’escola a través de l’AMPA el porta l’empresa  7 i Tria.

L’equip 7 i Tria és titular de la concessió administrativa atorgada pel Consell Comarcal d’Osona per a la Gestió del Servei Públic del Menjador Escolar.

Les famílies usuàries d’aquest servei abonen a l’empresa l’import corresponent. L’AMPA no obté per aquest servei cap tipus d’ingrés ni de despesa.

ATENCIÓ!! LA SEGÜENT INFORMACIÓ NO ESTÀ ACTUALITZADA (8/9/20)
Hi ha l’usuari fix que utilitza aquest servei com a mínim 4 dies a la setmana, al llarg de tot el curs li surt a 6,20€/dia. L’usuari fix discontinu que utilitza el servei 3 dies fixos a la setmana li costa 6,50€/dia. I l’usuari esporàdic que paga 6,80€/dia. En aquests preus són amb l’IVA inclòs i hi ha l’aigua embotellada.

La forma de pagament és la següent:

    • Els alumnes esporàdics se’ls cobrarà mitjançant domiciliació bancària (a mes vençut) o amb targeta bancària a través de la “intranet families” a la web  http://www.7itria.cat (per poder-hi accedir necessiteu unes claus que en cas de no tenir-les les heu de demanar a l’empres a7 i Tria)
    • Els alumnes fixos se’ls cobrarà mitjançament domiciliació bancària durant els primers dies de mes (del 5 al 15).

Quan un nen no pot assistir al menjador, si s’avisa abans de les 9:45 del matí del mateix dia se’ls retornarà l’import del menú 3,36€.

A les excursions i colònies es retornarà el 100% del menú.

En cas de malaltia amb justificant de visita mèdica es retornarà el 100% del menú (caldrà portar el justificant en un termini màxim de 5 dies).

Els abonaments de les absències i les regularitzacions es faran efectius en el rebut del mes següent.

Aconsellem, encara que els vostres infants no es quedin a dinar al menjador, que empleneu el full corresponent a Esporàdics menjador per si es dóna el cas que algun dia es quedessin a dinar.

L’horari del menjador al parvulari és de 2 torns

1r torn: 12:30 a 13:15h, infants de P3

2n torn: 13:15 a 14:00h, infants de P4 i P5

Pel que fa als nens i nenes de primària dinen també en dos torns

1r torn: 13:00 a 13:45h. Infants de 1r, 2n, 3r  i els alumnes d’extraescolars de cada dia.

2n torn: 13:45 a 14:30,  infants de 4t, 5è i 6è.

La coordinadora es diu Saray, la podreu trobar personalment de 9:00 a 9:30h dilluns, dimecres i divendres a l’edifici de primària i dimarts i dijous a infantil. El seu telèfon de contacte és 685189823.

Figura administrativa encarregada de gestionar tot allò referent als deutes i pagaments de menjador a la comarca d’Osona:

  • Atendre dubtes i consultes entorn als deutes
  • Trucar i informar a usuaris amb deutes pendents
  • Fer un seguiment dels pagaments i compromisos

Responsable Lídia Ricart:  689781173 – 938514855 – lidia@quiralia.cat

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Les Pinediques