Menjador i acollida matinal

La Comissió de Menjador té correu nou!!!
Per qualsevol consulta que tingueu la podeu fer enviant un correu electrònic a menjador@pinediques.com

El SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL que s’ofereix a la escola, durant tot el curs escolar, el porta a terme l’AMPA a través de l’empresa externa 7 i Tria. L’empresa té contractades dues monitores que cada dia de la setmana de 7:45h a 9h del matí tenen cura dels nens i nenes que hi assisteixen. Es requereixen dues persones perquè, com ja sabeu, l’escola compta amb dos edificis que es troben separats per una distància de 2 Km; parvulari i primària.

L’AMPA no obté per aquest servei cap tipus d’ingrés ni de despessa.

Destacar que el servei d'acollida matinal tindrà dos preus tenint en compte l'hora d'entrada del nen a l'escola. Així, s'aplicarà una reducció en el preu pels nens que entrin a l'escola a partir de les 8:30. Aquesta reducció només s'aplicarà als nens que utilitzin el servei habitualment. Pels nens que utilitzin aquest servei de manera esporàdica s'aplicarà el preu del monitoratge corresponent a una hora sencera com es feia fins ara.

Els preus són:

HorariUsuari fixEsporàdic 1h i 1 ¼Esporàdic ½ h
7:45-9:0043,00 €/mes3,80 €/dia2,20 €/dia
8:00-9:0038,00 €/mes
8:30-9:0022,00 €/mes

Podeu imprimir la butlleta d'inscripció a l'apartat "documents".

En quant al SERVEI DE MENJADOR, les tasques que actualment fa la comissió de menjador de l'AMPA són;
- acompanyar en la gestió de queixes i dubtes relacionats amb el menjador i l'estona de descans de P3
- vetllar perquè es compleixi el Pla de Menjador
- interès pels menús mensuals i per les activitats proposades pel migdia
- facilitar la comunicació entre les families i la coordinadora de menjador
- col·laborar i donar suport en el projecte d'acollida matinal (adquirint materials i jocs pels infants...)
- proposar canvis o millores si s'escau, en el servei de menjador
- representar als pares i mares en les reunions sobre el menjador i l'acollida matinal

Durant el curs 2019-2020, es feien una mitjana de 330 menús diaris que se servien entre els dos edificis (infantil i primària).
Aquests menús s'elaboren a la cuina de l'edifici de primària.

També volem informar-vos que en cas d'haver cap incidència que les families hagin de saber sobre els seus fills/es en horari de menjador, se'ls transmetrà a través del tutor/a de l'infant en qüestió.
Per qualsevol dubte o canvis en l'ús del servei, podeu contactar al 685 189 823 (per telèfon o missatge de whatsapp) o a menjador.pinediques@gmail.com Aquest curs les consultes i les gestions seran no presencials.
- edifici infantil: dimarts i dijous de 9h a 9:30h
- edifici primària: dilluns, dimecres i divendres de 9:10h a 9:30h

El servei de menjador que s’ofereix a l’escola a través de l’AMPA el porta l’empresa  7 i Tria. L'equip 7 i Tria és titular de la concessió administrativa atorgada pel Consell Comarcal d'Osona per a la Gestió del Servei Públic del Menjador Escolar.

Per fer ús d'aquest servei, cal omplir el formulari d'inscripció que trobareu aqui Inscripció menjador
Les famílies usuàries d’aquest servei abonen a l’empresa l’import corresponent.

L’AMPA no obté per aquest servei cap tipus d’ingrés ni de despessa.

A continuació us adjuntem full informatiu de la empresa 7iTria sobre preus del servei de menjador, cobraments i gestió d'absències. 

Com a dades a tenir en compte;
- Quan un nen no pot assistir al menjador, si s’avisa abans de les 9:45 del matí del mateix dia se'ls retornarà l'import del menú 3,36€.  Es pot avisar per whatsapp al 685 189 823.
- A les excursions i colònies es retornarà el 100% del menú.
- En cas de malaltia amb justificant de visita mèdica es retornarà el 100% del menú (caldrà portar el justificant en un termini màxim de 5 dies).

Aconsellem, encara que els vostres infants no es quedin a dinar al menjador, que empleneu el full corresponent a Esporàdics menjador per si es dóna el cas que algun dia es quedessin a dinar.

HORARIS DE MENJADOR.

L'horari del menjador al parvulari és de 2 torns

1r torn: 12:30 a 13:15h, infants de P3
2n torn: 13:15 a 14:00h, infants de P4 i P5

Pel que fa als nens i nenes de primària dinen també en dos torns

1r torn: 13:00 a 13:45h. Infants de 1r, 2n, 3r  i els alumnes d’extraescolars de cada dia.
2n torn: 13:45 a 14:30,  infants de 4t, 5è i 6è.

Figura administrativa encarregada de gestionar tot allò referent als deutes i pagaments de menjador a la comarca d'Osona:

  • Atendre dubtes i consultes entorn als deutes
  • Trucar i informar a usuaris amb deutes pendents
  • Fer un seguiment dels pagaments i compromisos

Responsable Lídia Ricart:  689781173 - 938514855 - lidia@quiralia.cat