Menjador

A inicis del curs 2019-2020, hi ha una mitjana de 80 infants d’infantil que fan ús del servei de menjador cada dia, i una mitjana de 140 infants de primària.

També volem informar-vos que en cas d’haver cap incidència que les families hagin de saber sobre els seus fills/es en horari de menjador, se’ls transmetrà a través del tutor/a de l’infant en qüestió. Per qualsevol dubte, podeu contactar amb la Saray (podeu trobar el seu telèfon més avall).

__________________________________________________

El servei de menjador que s’ofereix a l’escola a través de l’AMPA el porta l’empresa  7 i Tria.

L’equip 7 i Tria és titular de la concessió administrativa atorgada pel Consell Comarcal d’Osona per a la Gestió del Servei Públic del Menjador Escolar.

Les famílies usuàries d’aquest servei abonen a l’empresa l’import corresponent. L’AMPA no obté per aquest servei cap tipus d’ingrés ni de despesa.
Hi ha l’usuari fix que utilitza aquest servei com a mínim 4 dies a la setmana, al llarg de tot el curs li surt a 6,20€/dia. L’usuari fix discontinu que utilitza el servei 3 dies fixos a la setmana li costa 6,50€/dia. I l’usuari esporàdic que paga 6,80€/dia. En aquests preus són amb l’IVA inclòs i hi ha l’aigua embotellada.

La forma de pagament és la següent:

    • Els alumnes esporàdics se’ls cobrarà mitjançant domiciliació bancària (a mes vençut) o amb targeta bancària a través de la “intranet families” a la web  http://www.7itria.cat (per poder-hi accedir necessiteu unes claus que en cas de no tenir-les les heu de demanar a l’empres a7 i Tria)
    • Els alumnes fixos se’ls cobrarà mitjançament domiciliació bancària durant els primers dies de mes (del 5 al 15).

Quan un nen no pot assistir al menjador, si s’avisa abans de les 9:45 del matí del mateix dia se’ls retornarà l’import del menú 3,36€.

A les excursions i colònies es retornarà el 100% del menú.

En cas de malaltia amb justificant de visita mèdica es retornarà el 100% del menú (caldrà portar el justificant en un termini màxim de 5 dies).

Els abonaments de les absències i les regularitzacions es faran efectius en el rebut del mes següent.

Aconsellem, encara que els vostres infants no es quedin a dinar al menjador, que empleneu el full corresponent a Esporàdics menjador per si es dóna el cas que algun dia es quedessin a dinar.

L’horari del menjador al parvulari és de 2 torns

1r torn: 12:30 a 13:15h, infants de P3

2n torn: 13:15 a 14:00h, infants de P4 i P5

Pel que fa als nens i nenes de primària dinen també en dos torns

1r torn: 13:00 a 13:45h. Infants de 1r, 2n, 3r  i els alumnes d’extraescolars de cada dia.

2n torn: 13:45 a 14:30,  infants de 4t, 5è i 6è.

La coordinadora es diu Saray, la podreu trobar personalment de 9:00 a 9:30h dilluns, dimecres i divendres a l’edifici de primària i dimarts i dijous a infantil. El seu telèfon de contacte és 685189823.

Figura administrativa encarregada de gestionar tot allò referent als deutes i pagaments de menjador a la comarca d’Osona:

  • Atendre dubtes i consultes entorn als deutes
  • Trucar i informar a usuaris amb deutes pendents
  • Fer un seguiment dels pagaments i compromisos

Responsable Lídia Ricart:  689781173 – 938514855 – lidia@quiralia.cat

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Les Pinediques