PRIMÀRIA

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS. PRIMÀRIA

CURS 2021-2022

Us presentem els horaris de les activitats extraescolars per a aquest curs, amb una petita explicació de cadascuna de les activitats al final. Podreu trobar també informació sobre els objectius proposats i dades de contacte de les persones que porten a terme cada activitat, per si volguéssiu ampliar dita informació.

Recordeu que és imprescindible haver signat l'autorització de recollida (o de sortida si l'alumne/a marxa sol/a a casa) en cas que no siguin els pares qui vagin a recollir els/les alumnes a la sortida de les extraescolars.
- Cal una autorització per a cada activitat.
- No s'entregarà cap alumne/a a cap persona que no estigui prèviament autoritzada.
Podeu trobar el full aqui, i un cop signada l'autorització, posar-la a la motxilla del vostre fill/a.

En cas d'incidència o suggeriment, també podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a extraescolars@pinediques.com 

Moltes gràcies!!!

DILLDIMDIMCDIJDIV
14:00-15:00
Anglès (1r)Ordinografia


Anglès (2n-3r)

Anglès (4t-6è)

Ordinografia

Robòtica "Da Vinci" (1r a 3r)
Dansa
16:30-17:30Teatre
16:30-18:00Robòtica "Da Vinci"
(1r a 3r)

Robòtica "Edison" (4t a 6è)
Piscina (1r a 6è)

Multiesport

Horaris activitats extraescolars a primària curs 2021-22


ORDINOGRAFIA: Dolors Calm, del Centre de formació Pauta

Aquest curs, l'activitat d'ordinografia està adreçada als alumnes de 4t a 6è de primària.
Continguts de l'activitat:
- Teclat. Iniciació
- Teclat. Perfeccionament
- Exercicis d'exactitud
- Exercicis alfabètics
- Exercicis de velocitat
Objectius de l'activitat:
- conèixer la línia guia o dominant, la superior i la inferior, seguint el mètode QWERTY
- aprendre el moviment correcte dels dits de les mans al teclat de l'ordinador
- aconseguir la màxima velocitat a l'hora de teclejar
Nota: al final de cada classe es posaran uns exercicis per realitzar a casa durant la setmana. No són obligatoris però sí recomanables per aconseguir una bona agilitat del teclat i una velocitat més acceptable.

Durant les classes es realitzarà una avaluació continua que finalitzarà amb una prova per avaluar els coneixements treballats durant les classes, al final de cada trimestre.
Els pares i mares rebran un informe, dels objectius i continguts assolits, dos cops l'any; pel desembre i al finalitzar el curs. I l'últim dia de curs als alumnes se'ls lliurarà un certificat amb els continguts realitzats i la velocitat mitjana que hagin assolit.
Per qualsevol dubte, podeu adreçar-vos a pauta@lacanal.cat

MULTIESPORT: monitors de la empresa Àrtic Formació i Lleure

En aquesta extraescolar, la pràctica esportiva hi és present a través de l'aprenentatge i la pràctica de diferents esports.
Aquests entrenaments seran sempre portats a terme des de la nostra filosofia d'aprenentatge cooperatiu i de millora personal. Alguns dels esports que treballarem són: bàsquet, handbol, futbol, volei, trail (on realitzarem des d'excursions, orientació, excursions amb bicicleta, etc).

TALLER DE ROBÒTICA "TALLER DE DA VINCI" (1r, 2n, 3r): monitors de l’empresa Enginy Tecnologia

El Taller de Da Vinci endinsa els nens i nenes al món de la creació i la inventiva en l'àmbit tecnològic, de manera que, de forma divertida i aplicada treballin diferents conceptes relacionats amb les ciències, l'enginyeria i les matemàtiquesEls alumnes es posen en la pell d'un inventor/a per construir i programar robots perquè duguin a terme una tasca concreta o per fer jocs amb la resta de companys.
Els pares/mares/tutors tenen accés a l'aplicació amb els continguts que es realitzen a l'aula que, a més, està complementada amb activitats que es poden fer des de casa.

Objectius:
L'objectiu del taller és que els nens i nenes s'ho passin bé experimentant de tot el món tecnològic, cada cop més present al dia a dia, i que alhora obtinguin beneficis en aspectes com:
- Autoestima: L'assoliment d'objectius cada vegada més complexos fomenta la confiança en un mateix i es complementa amb la tolerància a la frustració quan no s'assoleixen a la primera.
- Raonament lògic: Gràcies al desenvolupament de seqüències lògiques.
- Cooperació: El treball amb els companys que duu a l'acceptació de diferents rols en una tasca i al respecte a la resta d'opinions.
- Curiositat: Descobrir com es construeix un robot o què s'ha de fer perquè funcioni desperta l'interès per aprendre coses noves.

Recursos utilitzats:
Al llarg del curs farem servir el kit de robòtica Lego WeDo 2.0, que combina el muntatge de peces Lego amb una programació molt intuïtiva que permet construir robots de tota mena, combinat amb altres robots com l'Mbot o l'Sphero Mini que aprendrem a controlar per fer divertits jocs amb els companys.

Podeu consultar més informació sobre el taller a www.en-giny.com , contacte@en-giny.com i al 628167204

TALLER DE ROBÒTICA "EDISON" (4t, 5è, 6è): monitors de l’empresa Enginy Tecnologia

El Taller d'Edison endinsa els nens i nenes al món de la creació i la inventiva en l'àmbit tecnològic, de manera que, de forma divertida i aplicada treballin diferents conceptes relacionats amb les ciències, l'enginyeria i les matemàtiquesEls alumnes es posen en la pell d'un inventor/a per construir i/o programar robots perquè duguin a terme una tasca concreta o per fer jocs amb la resta de companys. També fan una introducció al disseny en 3D i programació de videojocs.
Els pares/mares/tutors tenen accés a l'aplicació amb els continguts que es realitzen a l'aula que, a més, està complementada amb activitats que es poden fer des de casa.

Objectius:
L'objectiu del taller és que els nens i nenes s'ho passin bé experimentant de tot el món tecnològic, cada cop més present al dia a dia, i que alhora obtinguin beneficis en aspectes com:
- Autoestima: L'assoliment d'objectius cada vegada més complexos fomenta la confiança en un mateix i es complementa amb la tolerància a la frustració quan no s'assoleixen a la primera.
- Raonament lògic: Gràcies al desenvolupament de seqüències lògiques.
- Cooperació: El treball amb els companys que duu a l'acceptació de diferents rols en una tasca i al respecte a la resta d'opinions.
- Curiositat: Descobrir com es construeix un robot o què s'ha de fer perquè funcioni desperta l'interès per aprendre coses noves.

Recursos utilitzats:
Al llarg del curs farem servir diferents recursos de robòtica (Nezha Inventor's Kit + micro:bit i el robot Mbot, en tots dos casos el muntatge dels robots és amb peces de Lego tècnic) i farem unes pinzellades al disseny en 3D (amb el software Tinkercad) i a la programació de videojocs (utilitzant makecode arcade).

Podeu consultar més informació sobre el taller a www.en-giny.com , contacte@en-giny.com i al 628167204

ANGLÈS: amb la Laura Casassas de l’escola d’idiomes Britannia

L'objectiu d'aquest curs és donar un bon reforç i ampliació dels coneixements de la llengua anglesa i la seva cultura, aprofitant tot tipus d'esdeveniments i festivitats de països angloparlants.
En ser classes de 45 min. setmanals es dóna molta èmfasi i prioritat a l'expressió i comprensió orals. 

TEATRE, amb monitors d'Àrtic Formació i Lleure

Activitat que es basa en la descoberta d'un mateix a travès de dinàmiques teatrals. Es treballen moviments, emocions i diferents maneres d'expressar-se, tot afavorint la memòria i la capacitat de concentració, mitjançant una dinàmica divertida.

DANSA, amb Cristina Piferrer, professora titulada i directora de la escola de dansa Thaïs

Continguts i objectius de l’activitat:

  • Desenvolupament psicomotriu de la percepció de l’espai i la musicalitat.
  • Potenciació de la col·locació del cos i la comunicació corporal utilitzant l’espai i la música per millorar la capacitat  d’expressió.
  • Aprenentatge del llenguatge de la dansa i de coreografies en grup.
  • Introducció a la tècnica i la consciència corporal.
  • Desenvolupament de la coordinació i la flexibilitat.

Els pares i mares rebran un informe complet, dels objectius i continguts assolits, dos cop l’any; abans de Nadal i al finalitzar el curs. 
Per a realitzar les classes de dansa, els alumnes cal que portin una indumentària còmode i adequada per l’activitat. Més endavant us passarem informació amb la indumentària de cara a l’espectacle de final de curs que tindrà lloc el dia de la Festa de les Extraescolars.

Si teniu qualsevol consulta posem a la vostra disposició la Cristina, al telèfon 636 544 832  i el mail: info@thaisdansa.cat

NATACIÓ, amb monitors de l'EAS Taradell.

Aquesta activitat es realitza a les instal·lacions de l'EAS Taradell, on els alumnes són acompanyats per monitores de la escola (a peu), que un cop arriben a la piscina, es queden fins al final de la sessió per vetllar pel benestar i necessitat que els alumnes puguin tenir.
Són les encarregades també d'acompanyar-los i ajudar-los (si cal) a dutxar-se, canviar-se i esperar l'arribada dels adults que els hagin d'anar a recollir.

L'horari de recollida dels alumnes de natació és entre les 18'15 i les 18'30. A l'exterior de la entrada principal de l'EAS.

Què cal portar i què no;
- bossa amb tovallola, banyador, xancletes, gorro de natació i ulleres
- bossa de plàstic o impermeable per guardar la roba humida quan surtin de la piscina
- berenar (s'ho menjaran abans de sortir de la escola a les 16'30)
- tota la roba i accessoris han d'anar marcats amb el nom. El vestidor és un espai reduit i és fàcil l'intercanvi de roba o pèrdua si no va degudament marcada.