VENDA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2015-2016

Recordeu que el DILLUNS 7 DE SETEMBRE heu de recollir els nous llibres pel curs 2015-2016.

Aquest any hi ha importants novetats en el funcionament de la venta.

1. N0 s'acceptaran en cap cas diners en efectiu.

2. Junt amb la quota de llibres s'ha d'ingressar obligatòriament la quota anual de l'ampa (35 € per família) i 10€ per alumne matriculat a primària (en concepte d'assegurança per les mitges hores)

3. El preu de cada lot de llibres és de 90 € per alumne.

4. Es pot fer efectiu el pagament mitjançant ingrés o transferència bancària a qualsevol dels dos comptes corrents de l'AMPA de les Pinediques:

ES61 2013 6102 5502 0073 1033

ES36 2100 0409 1102 0010 6139

5. Les famílies amb alumnes escolaritzants només a infantil han de pagar la quota d'ampa (35€) als dos comptes abans mencionats.

6. Cal que tots els ingressos indiquin clarament el nom de la família ordenant i portar el justificant de l'ingrés per poder rebre el lot de llibres.

7. Per aquelles famílies que no hagin omplert el formulari de dades de soci de l'AMPA cal que el dia de la venda de llibres el porti omplert o bé l'ompli allà mateix.

 

HORARI DE VENDA DE LLIBRES:

de 11:00h a 16:30h al vestíbul de l'edifici de Primària.