Vademames

Vademames són un grup de famílies amb interès per l'intercanvi d'experiències, amb ganes de ser acompanyades i acompanyar, potenciant els nostres drets com a família i de les nostres filles i fills... esperant ser cada vegada més persones per poder fer una cooperació dinàmica i rica en tots els aspectes. 

Vademames vol fer front a les angoixes i els dubtes que la maternitat ens  planteja. Busquen persones interesssades en el projecte que plantegen, per fomentar una cultura de criança natural i positiva que actualment escaseja degut a la pèrdua de la transmisió de valors intergeneracionals mare-filla.

La presentació d'aquest projecte el trobareu a:  http://vademames.blogspot.com/2011/05/presentacio-del-nostre-projecte_14.html  http://www.facebook.com/vademames