Tag Archives: Propostes

logoLa nostra amiga i taradellenca, crea la COMPANYIA INTRINGULIS.

Un grup de professionals de l’educació i el lleure que ofereixen activitats, obertes a tothom, on el reciclatge de materials i l’expressió artística són l'eina principal de treball.

S'ofereixen ANIMACIÓ DE FESTES I ESDEVENIMENTS INFANTILS.

Tallers/espectacles per a tots els públics com  CREATITELLES, MAQUILLATGE ARTÍSITIC, JOCS I GIMCAMES.

Més informarció a: http://intringuliscompanyia.wordpress.com/  i http://www.facebook.com/intringuliscompanyia

Des de l'Observatori de Pujalt ofereixen diverses activitats adreçades a tot tipus de públic:

  • Tallers de meteorologia i astronomia per a estudiants de totes les edats.
  • Visites meteorològiques.
  • Observacions astronòmiques.
  • Xerrades.
  • Cursos de meteorologia i astronomia.

Més informació a http://www.observatoridepujalt.cat/cat/Que-oferim/Public-General

Ser pares i mares, avui en dia, no és un paper fàcil ni hi ha cap manual que enfoqui amb èxit la tasca educativa de les famílies. Són molts els dubtes que s'han d'afrontar i moltes les circumstàncies en què es pot trobar cada família. L’activitat formativa que us proposem  intenta, doncs, donar  resposta a aquesta realitat, proporcionant informació i orientació a les famílies en relació amb l'exercici d'una parentalitat positiva.

El programa “Créixer en família”, impulsat per la Secretaria de Família,treballa estratègies personals que fomenten una dinàmica de convivència positiva i un desenvolupament de models parentals adequats per a cada família. Dóna eines perquè les famílies reflexionin sobre com relacionar-se millor amb els seus fills i filles.  

El programa està pensat perquè hi participin famílies ateses en la xarxa d’educació, de salut,de serveis socials, d’entitats esportives, de lleure  o de  qualsevol entitat de l’àmbit social. El que es pretén és que la proposta formativa dels tallers tingui tanta difusió com sigui possible.    

El Programa es divideix per franges d'edat (0-3, 3-6, 6-12, 12-16 anys). Cada cicle de tallers consta de sis sessions de dues hores de durada, les cinc primeres es treballen aspectes sobre la criança, afecte, estratègies educatives,parentalitat positiva... i a la sisena sessió vindrà un/a especialista que farà una sessió monogràfica sobre un tema d'especial interès pel grup.

 Portada díptic

Interior díptic

Contingut del programa Créixer en Família