Resum assemblea extraordinària del dia 25 de febrer

Benvolgudes famílies,

Donat que alguns de vosaltres no vàreu poder assistir a la reunió i ens heu demanat com va anar, intentarem fer un resum del que es va parlar.

En primer lloc la presidenta de l’AMPA, Anna Barfull, va donar la benvinguda a tothom i va presentar les diferents persones que participarien a la reunió.

 • Consellera delegada d'Ensenyament i Formació del Consell comarcal d’Osona (CCO): Anna Franquesa Roca.
 • Tècnic responsable de la gestió dels menjadors del CCO: Jordi Valldeoriola Roquet.
 • Responsable de l’empresa concessionària de la gestió dels menjadors pel consell comarcal 7 i TRIA: Francesc Canal .

 

També es va convidar a assistir a la reunió al personal docent de l’escola i a l’equip de monitors de menjador actual.

La presidenta va explicar els motius fonamentals que havien conduit la junta de l’AMPA a proposar la nova gestió i va comunicar que mestres i monitores havien estat convidats a la reunió per tal que poguessin escoltar de primera veu el que s’explicava:

 1. Motius de responsabilitat civil subsidiària.
 2. Millora en la ràtio monitores/alumnes.
 3. Millora, amb la incorporació d’un projecte educatiu al menjador i a les hores de lleure.
 4. Manteniment del personal de cuina i monitores.

La consellera va explicar que les competències en la gestió dels menjadors escolars des de l’any 2013 estan en mans del CCO i va donar pas a Jordi Valldeoriola que va explicar detalladament com funciona aquesta gestió:

 1. Per qüestions legals l’any 2013 el Departament d’Ensenyament va transferir la responsabilitat de la gestió dels menjadors escolars al Consells comarcals.
 2. El CCO va fer un estudi de tots els menjadors escolars i va veure que hi havia molta diversitat de gestió i organització.
 3. Van unificar uns criteris per un model de gestió comú per garantir que,
  1. tant les estones de dinar i lleure tinguessin un projecte educatiu, com perquè la cuina fos de qualitat.
  2. La ràtio l’estableixen a una monitora cada 12 o fracció a infantil, i 17 o fracció a primària.
  3. La formació específica de tots els professionals que hi treballen.
  4. El CCO vetlla perquè el servei de menjador arribi a totes les escoles de la comarca. Va donar dades sobre el nombre d’escoles i l’alumnat que gestionen.
  5. El CCO proposa dos models de gestió: a)el CCO gestiona el servei i per tant és responsable de tot; b) Les AMPA signen un conveni amb CCO on assumeixen la responsabilitat de tot el que pugui passar.
  6. El concurs de la concessió el va guanyar l’empresa 7 i TRIA.

El representant de 7 i TRIA va explicar quin és el plantejament de l’empresa i com funcionen.  Va fer referència al projecte educatiu que tenen i respecte a la cuina va nomenar alguns dels proveïdors amb qui treballen.

A la roda de preguntes i debat:

 • Va intervenir la coordinadora del menjador de primària qui va manifestar el seu descontent per aquesta proposta de canvi i va comentar que tenia moltes referències negatives del menjar de 7 i TRIA.
 • Algunes mares van comentar que també tenien referències negatives del menjar i d’altres van manifestar tot el contrari. Algú va explicar que coneixia alguna escola on s’havien hagut de fer ajustos perquè al principi no els va agradar el funcionament, però que havien millorat i ara estaven contents.
 • També es va qüestionar el fet que si l’empresa actual funciona bé s’hagués de canviar, i el fet que si la cuinera canviava el menjar no seria tan bo. Com és que no es podia triar cap altra empresa.  Així com es van mostrar queixes per no haver informat abans.
 • Algú va voler saber perquè no havia estat convidada a la reunió l’empresa actual.
 • Es va demanar que s’expliqués per què la responsabilitat recau sobre la presidenta. I quina diferència hi havia entre la responsabilitat de les extraescolars i la del servei de menjador.
 • Hi va haver participacions que van expressar la seva comprensió per la responsabilitat que recau sobre la presidència de l’AMPA si seguíem amb el model de gestió actual. I es va plantejar si algú dels presents es veia amb cor de posar-se al capdavant.
 • Finalment es va plantejar que en realitat no teníem cap altra opció amb el marc legal actual.

Des de la junta de l’AMPA i els diferents representants del CCO i de 7iTRIA es va intentar donar resposta:

 • El plantejament de canvi de gestió ve de fa dos anys quan van ser convocats pel CCO i els van informar de tots els canvis. També va ser aleshores quan, comparativament, es van veure les millores que es podien incorporar al servei de menjador i lleure, i les dificultats i mancances per garantir des de l’AMPA algunes d’aquestes millores, ja que això recau en la voluntat de l’empresa, i és la seva responsabilitat. Tot i així al llarg dels dos anys s’ha estat intentant negociar millores amb l’empresa actual.
 • L’empresa actual no va ser convidada perquè tothom ja coneix el seu funcionament i cada inici de curs es presenta a les famílies noves. En cap moment es pretenia que la reunió es pogués convertir en un enfrontament entre dues empreses.  La setmana anterior una representació de la junta va tenir una reunió amb Kari i Àngels Serveis SL, en la que se’ls va informar que es faria una assemblea de l’AMPA per votar si es canviava el model de gestió del servei de menjador escolar.
 • L’empresa nova ha de ser 7 i TRIA perquè és la que va guanyar el concurs del CCO. Per tant si es canvia el model de gestió i se’n fa càrrec el CCO, ha de ser amb aquesta empresa.
 • El representant de 7iTRIA va defensar la qualitat del menjar, tenen dietistes, va nomenar proveïdors, controls que fa el CCO, etc.
 • Es va explicar que una de les preocupacions de la junta era garantir els llocs de feina de la cuinera i de les monitores i aquesta opció ho garanteix, ja que l’empresa nova manté els llocs de treball. També es va explicar que l’actual empresa ha decidit canviar la cuinera i ja no tenim la mateixa, així que ara si que no es pot garantir que es quedi la que hi havia.
 • La presidenta de l’AMPA és la responsable de tot perquè és qui contracta l’empresa del menjador. Respecte a les extraescolars, si són empreses o entitats externes n’assumeixen directament la responsabilitat.
 • L’AMPA continuaria formant part de les comissions encarregades de vetllar pel bon funcionament del servei aportant i vehiculant propostes de millora.

Finalment es va fer la votació, del total dels assistents a l'assemblea van votar 65 pares i mares sòcies de l'AMPA  i va guanyar l'opció de canviar la gestió del menjador per un 66,15% del total de vots, respecte el 33,85% favorable al no.

Disculpeu si algú dels assistents considera que ens hem deixat alguna informació important, hem intentat recollir tot el que es va dir.

Us posem diferents enllaços per tal que pugueu consultar alguna informació més concreta