RESULTAT VOTACIÓ ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Us comuniquem el resultat final de la votació que es va produir després de l'assemblea extraordinària del dia 25.

Del total dels assistents a l'assemblea van votar 65 pares i mares sòcies de l'AMPA. Els resultats van ser:

SI, accepto el canvi en la gestió del menjador, 43 vots

No accepto el canvi en la gestió del menjador, 22 vots

Per tant va guanyar l'opció de canviar la gestió del menjador per un 66,15% del total de vots, respecte el 33,85% favorable al no.

Aclarir que el canvi en la gestió es farà efectiva el curs 2016-2017.

Fins al juny, el servei de menjador a l'escola continuarà amb el model actual.