QUOTES EXTRAESCOLARS

Aquesta setmana es girarà el segon cobrament per les quotes de les activitats extraescolars que organitza l'AMPA a l'Escola. Recordeu que engany els cobraments es realitzen trimestralment mitjançant domiciliació bancària.

Us recordem doncs:

El preu de totes les activitats és de 16 euros mensuals. Hi ha descompte si es fa més d’una activitat:

  • 1 activitat: 16 euros al mes
  • 2 activitats: 15 euros al mes/cada una
  • 3 activitats o més: 14 euros al mes/cada una

Per exemple, per nombre d'activitats per família seria 1 : 16 x 3 = 48 euros, 2 : 15 x 3 = 45 euros o 3 : 14 x 3 = 42 euros

Si la família no ha pagat encara la quota de l'AMPA, se li cobraran 35 euros en aquest concepte.

També es farà efectiva la compra de noves lliçons per l'activitat de Mecanografia per un cost de 28 €.