QUOTES EXTRAESCOLARS

Durant l' última assemblea de l'AMPA, realitzada al passat mes de setembre, es va aprovar que els cobraments es realitzessin trimestralment mitjançant domiciliació bancària.
 
Us recordem doncs:
 
–El preu de totes les activitats és de 16 euros mensuals, (excepte la piscina). Hi ha descompte si es fa més d’una activitat:
•1 activitat:    16 euros al mes
•2 activitats:   15 euros al mes/cada una
•3 activitats o més:  14 euros al mes/cada una
–El número d’activitats es comptabilitzen per famílies
•Per exemple, una família amb dos germans que s’apuntin a dues activitats cada nen (4 activitats) se’ls cobraria 56 euros al mes.
–Tots els alumnes hauran de fer efectiu un pagament de 7 euros en concepte d’assegurança.
•Aquest pagament és per alumne, encara que aquest faci més d’una activitat.
–Les activitats de piscina tindran un preu que inclourà tots els dies que duri l’activitat, els monitors i l’autobús i s’haurà de fer efectiu abans del començament de l’activitat. La piscina del 1r trimestre (P4 a 4t) té un cost de 120 euros.
-El cobrament és trimestral, cada 3 mesos.
•Per exemple, per nombre d'activitats per família seria 1 : 16 x 3 = 48 euros,  2 : 15 x 3 = 45 euros o  3 : 14 x 3 = 42 euros
-Si la família no ha pagat encara la quota de l'AMPA, se li cobraran 35 euros en aquest concepte.