Enquesta revisió menús escolars

L'any 2006 es va iniciar el Programa de revisió de menús escolars, en conveni amb els departaments de Salut i d'Ensenyament. La nostra escola forma part d'aquest programa i els menús que es serveixen en el nostre menjador han estat periòdicament revisats i avaluats.

Actualment entrem dins una nova etapa d'aquest programa en el qual la valoració del menjador es fa presencialment. En la nostra escola està previst fer aquesta avaluació el proper 17 de febrer, i inclourà un qüestionari-enquesta als nens i nens de cicle superior usuaris del servei de menjador.

Aquesta activitat s'enmarca en el Pla integral per la promoció de la salut mitjançant l'activitat física i l'alimentació saludable del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i paral·lelament a l'Estratègia per a la nutrició, l'activitat física i la prevenció de l'obesitat.