Servei d’acollida matinal

El servei d’acollida matinal que s’ofereix a l’escola, durant tot el curs escolar, el porta a terme l’AMPA a través de l’empresa externa 7 i Tria.

L’empresa té contractades dues monitores que cada dia de la setmana de 7:45h a 9h del matí tenen cura dels nens i nenes que hi assisteixen. Es requereixen dues persones perquè l’escola compta amb dos edificis que es troben separats per una distància de 2 Km; parvulari i primària.

L’AMPA no obté per aquest servei cap tipus d’ingrés ni de despessa.

Destacar que el servei d’acollida matinal tindrà dos preus tenint en compte l’hora d’entrada del nen a l’escola. Així, s’aplicarà una reducció en el preu pels nens que entrin a l’escola a partir de les 8:30. Aquesta reducció només s’aplicarà als nens que utilitzin el servei habitualment. Pels nens que utilitzin aquest servei de manera esporàdica s’aplicarà el preu del monitoratge corresponent a una hora sencera com es feia fins ara.

Els preus són:

Horari Usuari fix Esporàdic 1h i 1 ¼ Esporàdic ½ h

7:45-9:00

43,00 €/mes

3,80 €/dia

2,20 €/dia

8:00-9:00

38,00 €/mes

8:30-9:00

22,00 €/mes

Podeu imprimir la butlleta d’inscripció clicant aquí.

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Les Pinediques