Mitges Hores

Al curs 2013-2014, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat va deixar a mans dels respectius Consells Escolars de cada escola la possibilitat de canviar el Pla Anual. Com ja us vam informar, l’AMPA (juntament amb els representants dels pares i la representant de l’Ajuntament al Consell Escolar) va votar de mantenir el mateix horari fins a final de curs, mentre que els representants dels mestres i l’equip directiu van votar d’efectuar la Jornada reduïda. Com també sabeu, la decisió final del Departament fou aplicar l’horari de 9 a 12:30 i de 15:00 a 16:30h.

Tanmateix, el Claustre de l’Escola va decidir dedicar mitja hora dels dilluns, dimecres i divendres, de 2/4 d’1 a la1, a l’activitat de reforç universal d’agrupaments lectors, i l’AMPA ha programat activitats d’ampliació que es duran a terme per personal qualificat pels dimarts i dijous de 2/4 d’1 a la 1.

D’aquest manera l’horari dels alumnes de Primària serà de 9 a 1 i de 3 a 2/4 de 5 de dilluns a divendres.

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Les Pinediques