Comissió de Participació

La comissió de Participació està integrada per membres amb representació en totes les diferents etapes educatives.

Objectius:

  • Col·laborar amb l’escola dins el projecte de la Borsa de voluntaris

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Les Pinediques