ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

L’AMPA de l’escola Les Pinediques, us convoca a l'assemblea general ordinària del curs 2015-2016

Dia: Dijous 24 de Setembre del 2015 a les 21:00 h.

Lloc: Edifici de primària.

 

ORDRE DEL DIA:

1. Renovació dels membres de la Junta de l’AMPA.

2. Aprovació de l’acta anterior.

(l'acta de l'assemblea del curs 2014-2015 està disponible a l'apartat Mediateca)

3. Memòria de les activitats i aportacions a l’escola.

4. Gestió econòmica.

    • Estat de comptes.
    • Pressupost per al curs 2015/16.

5. Precs i preguntes.

 

Esperem la vostra assistència