Actualització de dades bancàries

BBVAAquelles famílies que tenen els càrrecs domiciliats amb l'AMPA a través del desaparegut banc UNNIM és MOLT IMPORTANT que ens informin del nou compte del banc BBVA.