Monthly Archives: novembre 2011

Us proposem que visiteu la web http://criatures.ara.cat/

Hi trobareu nombrosos articles molt interssants.

Aquí us en destaquem alguns:

Us proposem l'article que porta per títol  ”Menjar-se els mocs és sa” del diari digital Ara Criatura  del 15/02/2011. On Friedrich Bischinger, un famós neumòleg austríac no veu cap inconvenient a que els nens practiquin la automucofàgia. Més aviat, hi descobreix avantatges per a la salut de les criatures

http://criatures.ara.cat/blog/2011/02/15/menjar-se-els-mocs-es-sa/

http://jmnoticias.com/2004/04/10/comerse-los-mocos-es-saludable/

Us proposem un article ”Si vols que el teu fill no cridi, abans hauràs de deixar de fer-ho tu” del diari Regió 7 del 31/11/2011  on la psicòloga encarregada d'un taller de comportament infantil, Irian Álvaro explica què poden fer els pares i mares per recuperar l'autoritat davant dels seus fills.