Qui som?

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes la formem, amb caràcter voluntari, totes les famílies de l’escola i és gestionada per la Junta de l’AMPA.
La Junta Directiva és un subconjunt de pares i mares que volen participar més activament en les qüestions que tracta i en les decisions que pren l’AMPA. Es reuneix tant per anar fent el seguiment de les activitats que organitza i de les seves comissions, com per tractar els temes d’escola que són d´interès per part dels pares i mares. L’òrgan executiu de la Junta està format pel President, el Sots-president, el Secretari, el Tresorer i els Vocals, els quals són elegits democràticament per l’Assemblea cada quatre anys si no hi ha modificacions. La Junta es reuneix un cop al mes a 2/4 de 10 del vespre, a l’escola i és oberta a la participació de tots els pares i mares.

Actualment els membres de la junta són:

 • Anna Maideu: Presidenta
 • Marta Casado:  Vicepresidenta
 • Maria Costa:  Secretària
 • Jaume Miralpeix: Tresorer
 • Núria Arimany
 • Susana Ginés
 • Anna Vilardell
 • Núria Plans
 • Àngels Fabré
 • Laura Funes

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; està constituïda per tots els pares i mares de l’AMPA. Es reuneix un cop durant el curs en sessió ordinària per a revisar l´estat de comptes, el funcionament de les diverses activitats de l’AMPA i tractar els temes que afectin a la comunitat educativa. Sempre que es consideri convenient, l’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari.

L’AMPA intenta sempre oferir els serveis més adequats a les necessitats de cada moment. Per tal d’optimitzar recursos i distribuir la feina, s’organitza en diferents grups de treball; les Comissions:

Comissió de menjador

 • Susana Ginés
 • Mònica Baró
 • Laura Funes

Comissió de llibres

 • Núria Arimany
 • Maria Costa
 • Enedina Jimenez
 • Xevi Vila
 • Isabel Rosique
 • Núria Plans

Comissió d’escola de pares

 • Anna Maideu
 • Lidia Arimany

Comissió web

 • Marta Casado
 • Núria Pou
 • Ester Muntane (col·laboradora)

Comissió de festes

 • Anna Maideu
 • Àngels Fabré
 • Maria García-Talavera
 • Gemma Tobajas
 • Dolça Albert

Comissió d’extraescolars

 • Anna Vilardell
 • Núria Arimany
 • Maria Costa
 • Laura Funes
 • Núria Plans
 • Àngels Fabré

Comissió mitges hores

 • Iolanda Larrubia
 • Montse Morell

Comissió Participació

 • Marta Casado
 • Sílvia Puntí
 • Flamur Shuli

Comissió econòmica

 • Núria Plans
 • Jaume Miralpeix
Totes les comissions estan unides entre sí per ajudar a desenvolupar els seus propòsits; sempre, pensant en el bé dels nostres fills i filles, juntament amb l’escola. I és evident que sempre calen mans per fer feina i gent disposada a treballar i a aportar idees per continuar contribuint a que l’escola tingui les mancances mínimes. Podeu formar part de la comissió que més us interessi, ja sigui activament o aportant-hi idees puntuals. Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres.

A més hi ha set representants dels Pares al Consell Escolar (El Consell Escolar és l’òrgan govern i de participació de la comunitat escolar dels col·legis d’educació infantil i primària):

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Les Pinediques