Qui som?

L'Associació de Mares i Pares d'Alumnes la formem, amb caràcter optatiu, totes les famílies de l'escola i és gestionada per la Junta de l’AMPA. La Junta Directiva és un subconjunt de pares i mares que volen participar més activament en les qüestions que tracta i en les decisions que pren l’AMPA. Es reuneix tant per anar fent el seguiment de les activitats que organitza i de les seves comissions, com per tractar els temes que són d´interès per part dels pares i mares. L’òrgan executiu de la Junta està format pel President, el Sots-president, el Secretari, el Tresorer i els Vocals, els quals són elegits democràticament per l’Assemblea cada quatre anys si no hi ha modificacions. La Junta es reuneix l'últim dilluns de cada mes a 2/4 de 10 del vespre, a l’escola i és oberta a la participació de tots els pares i mares.

Actualment els membres de la junta són:

 •  Anna Barfull: Presidenta
  Marina Romeu:  Vicepresidenta
   Maria Ricart:  Secretària
   Jaume Miralpeix: Tresorer
 • Núria Arimany
 • Anna Maideu
 • Susana Ginés
 • Anna Vilardell
 • Anna Sospedra
 • Marta Casado
 • Isa Doucluso

Col.laborador/es a les diferents Comissions:

 • Núria Roca
 • Enedina Jimenez
 • Maria Aragay
 • Xevi Vila
 • Guida Bibiloni
 • Toni LLuçà
 • Laia Vilaró
 • Isabel Rosiqué
 • Anna Guasch
 • Sílvia Esteban
 • Ivett Clapés
 • Flamur Shuli
 • Més tots aquells responsables per cicle de la comissió Participació

 

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; està constituïda per tots els pares i mares de l’AMPA. Es reuneix un cop durant el curs en sessió ordinària per a revisar l´estat de comptes, el funcionament de les diverses activitats de l’AMPA i tractar els temes que afectin a la comunitat educativa. Sempre que es consideri convenient, l’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari.

L’AMPA intenta sempre oferir els serveis més adequats a les necessitats de cada moment. Per tal d’optimitzar recursos i distribuir la feina, s’organitza en diferents grups de treball; les Comissions:

 

Comissió de menjador

 • Susana Ginés
 • Maria Aragay
 • Marina Romeu

Comissió de llibres

 • Guida Bibiloni
 • Núria Arimany
 • Maria Costa
 • Núria Roca
 • Enedina Jimenez
 • Xevi Vila
 • Isabel Rosique

Comissió d’escola de pares

 • Anna Barfull
 • Anna Maideu
 • Isa Doucluso
 • Laia Vilaró

Comissió web

 • Marina Romeu
 • Sergi Simó
 • Anna Barfull
 • Toni LLuçà

Comissió de festes

 • Anna Barfull
 • Anna Maideu
 • Silvia Esteban
 • Anna Vilardell

Comissió d’extraescolars

 • Marina Romeu
 • Núria Arimany
 • Anna sospedra

Comissió mitges hores

 • Marina Romeu
 • Anna Barfull
 • Jaume Miralpeix

Comissió Participació

 • Marta Casado
 • Anna Guasch
 • Susanna Ginés
 • Sílvia Esteban
 • Ivett Clapés
 • Flamur Shuli
Totes les comissions estan unides entre sí per ajudar a desenvolupar els seus propòsits; sempre, pensant en el bé dels nostres fills i filles, juntament amb l’escola. I és evident que sempre calen mans per fer feina i gent disposada a treballar i a aportar idees per continuar contribuint a que l’escola tingui les mancances mínimes. Podeu formar part de la comissió que més us interessi, ja sigui activament o aportant-hi idees puntuals. Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres.

A més hi ha set representants dels Pares al Consell Escolar (El Consell Escolar és l’òrgan govern i de participació de la comunitat escolar dels col·legis d’educació infantil i primària):