Servei d’acollida matinal

El servei d’acollida matinal que s’ofereix a l’escola, durant tot el curs escolar, el porta a terme l’AMPA a través de l’empresa externa 7 i Tria.

L’empresa té contractades dues monitores que cada dia de la setmana de 8h a 9h del matí tenen cura dels nens i nenes que hi assisteixen. Es requereixen dues persones perquè l’escola compta amb dos edificis que es troben separats per una distància de 2 Km; parvulari i primària. La Maria rMiés la monitora que té cura dels nens i nenes de primària i la Cristina dels de parvulari.

L’AMPA no obté per aquest servei cap tipus d’ingrés ni de despesa.

Destacar que el servei d'acollida matinal tindrà dos preus tenint en compte l'hora d'entrada del nen a l'escola. Així, s'aplicarà una reducció en el preu pels nens que entrin a l'escola a partir de les 8:30. Aquesta reducció només s'aplicarà als nens que utilitzin el servei habitualment. Pels nens que utilitzin aquest servei de manera esporàdica s'aplicarà el preu del monitoratge corresponent a una hora sencera com es feia fins ara.

Els preus d’enguany:

  • Fixes 1 hora: 38 €/mes
  • Fixes 1/2 hora: 22 €/mes
  • Esporàdics 1 hora: 3,8 €/dia
  • Esporàdics 1/2 hora: 2,20 €/dia