Servei d’acollida matinal

El servei d’acollida matinal que s’ofereix a l’escola, durant tot el curs escolar, el porta a terme l’AMPA a través de l’empresa externa 7 i Tria.

L’empresa té contractades dues monitores que cada dia de la setmana de 8h a 9h del matí tenen cura dels nens i nenes que hi assisteixen. Es requereixen dues persones perquè l’escola compta amb dos edificis que es troben separats per una distància de 2 Km; parvulari i primària.

L’AMPA no obté per aquest servei cap tipus d’ingrés ni de despesa.

Destacar que el servei d’acollida matinal tindrà dos preus tenint en compte l’hora d’entrada del nen a l’escola. Així, s’aplicarà una reducció en el preu pels nens que entrin a l’escola a partir de les 8:30. Aquesta reducció només s’aplicarà als nens que utilitzin el servei habitualment. Pels nens que utilitzin aquest servei de manera esporàdica s’aplicarà el preu del monitoratge corresponent a una hora sencera com es feia fins ara.

Els preus d’enguany:

  • Fixes 1 hora: 38 €/mes
  • Fixes 1/2 hora: 22 €/mes
  • Esporàdics 1 hora: 3,8 €/dia
  • Esporàdics 1/2 hora: 2,20 €/dia

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola les Pinediques