Comissió de Participació

La comissió de Participació està integrada per membres amb representació en totes les diferents etapes educatives.

Objectius:

 • Donar suport a totes aquelles famílies nouvingudes que puguin tenir dificultat per seguir i integrar-se amb la dinàmica de l’escola.
 • Col.laborar amb l’escola per tal que la informació d’aquesta i de l’AMPA arribi a tothom.
 • Aconseguir la participació de tota la comunitat educativa en les activitats de l’escola.

Descripció de l’activitat:

A cada cicle, l’escola disposa d’un representat d’aquesta comissió el qual s’ofereix per ajudar i acompanyar en el procés d’arribada a l’escola a la família nouvinguda.

Es procura que les famílies nouvingudes es trobin ben acollides i siguin elles mateixes que demanin l’ajuda en els moments puntuals que pugui ser necessari.

Durant l’any s’organitzen diverses activitats per tal de fomentar la participació de totes les famílies a l’escola així com es promou una cohesió i dinàmica positiva entre elles.

Actualment aquesta comissió realitza dues activitats fixes durant l’any. El berenar de benvinguda al’edifici d’infantil i el berenar de cloenda a l’edifici de primària.

Amb aquestes activitats es pretén fomentar la creació d’una xarxa oberta i positiva de relacions entre els diferents membres de la comunitat educativa.

Responsables per cicles:

 • Educació Infantil:
  • Anna Guasch (P3)
  • Sílvia Puntí (P4)
  • Flamur Shuli (P5)
 • Cicle Inicial:
  • Laia Vilaró (1r)
  • Sílvia Puntí (2n)
 • Cicle Mitjà:
  • Isabel Rosique (3r)
  • Natàlia Gros (3r)
  • Èlia Bretxa (3r)
  • Sílvia Ricart (4t)
 • Cicle Superior
  • Sílvia Esteban (6è)

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola les Pinediques