Comissió de Participació

La comissió de Participació està integrada per membres amb representació en totes les diferents etapes educatives.

Objectius:

 • Donar suport a totes aquelles famílies nouvingudes que puguin tenir dificultat per seguir i integrar-se amb la dinàmica de l’escola.
 • Col.laborar amb l’escola per tal que la informació d’aquesta i de l’AMPA arribi a tothom.
 • Col·laborar amb l’escola dins el projecte de la Borsa de voluntaris

Responsables per cicles:

 • Educació Infantil:
  • Marta Casado (P3)
  • Anna Guasch (P4)
  • Sílvia Puntí (P5)
 • Cicle Inicial:
  • Flamur Shuli (1r)
  • Laia Vilaró (2n)
 • Cicle Mitjà:
  • Sílvia Puntí (3r)
  • Natàlia Gros(4t)
  • Èlia Bretxa (4t)
 • Cicle Superior
  • Sílvia Ricart (5è)

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'escola Les Pinediques