Extraescolars

Objectius:
Oferir un ampli ventall d’activitats extracurriculars que complementin la formació dels nostres fills a un preu assequible i a la vegada no entorpir altres activitats del poble.

Descripció de l’activitat:

Les activitats extraescolars d’aquest curs 2015-201 comencen el 14 de setembre i fins el 3 de juny.

Les activitats extraescolars es porten a terme a parvulari i a primària, al migdia i a la tarda. A la tarda a partir de 2/4 de 5 fins 2/4 de 6. I al migdia, de 2/4 d’1 a 2/4 de 2 al parvulari, i de 1/4 de 3 a les 3 a primària.

Informació general:

   • Cal haver pagat la quota de l’AMPA per a participar en les activitats extraescolars.
   • Cal haver facilitat a l’AMPA el formulari d’inscripció de soci (el trobareu a l’apartat de mediateca).
   • Tots els alumnes hauran de fer efectiu un pagament de 7 euros en concepte d’assegurança.
   • Acabat el període de les inscripcions, els grups queden tancats.
   • La proposta que us entreguem és orientativa i podria patir algunes modificacions.
   • A les activitat hi ha un mínim i també un màxim de places. Pel que es tindrà en compte l’ordre d’inscripció.
   • El cobrament es fa trimestralment mitjançant domiciliació bancària.
   • Qualsevol baixa que es produeixi, una vegada començada l’activitat, es farà efectiu el cobrament de la totalitat del trimestre en curs.
   • La quota per nen/a: Activitats d’1hora per 21€/mes i activitats de ¾ d’hora per 16€/mes
   • Els material utilitzats en l’activitat no es cobraran excepte en el cas que les despeses superin els ingressos (excep: robòtica). Es donarà opció perquè la família pugui adquirir el material en cas que el vulgui.

Excepcions:

   • 10 sessions de natació per trimestre: 65€/trimestre
   • Robòtica tindrà un plus de 5€/mes en concepte material
   • Activitat Fem deures preu per dies a la setmana:
    1 dia per 8€
    2 dies per 15,5€
    3 dies per 23€
    4 dies per 30,5€

Per aclariments:  extraescolars@pinediques.com

Associació de Mares i Pares d'Alumnes de l'Escola les Pinediques